Babadan oğula bağışlanan tapu bozulur mu?

Gayrimenkullerin bağış yolu ile devredilip el değiştirmesi sıklıkla görülen bir uygulamadır. Peki bir gayrimenkul babadan oğula bağış yoluyla geçerse bu tapu tescil işlemi bozulur mu?
Babadan oğula bağışlanan tapu bozulur mu?

Gayrimenkuller farklı yollarla kişiler arasında el değiştirebiliyor. Bu yollardan birisi de bağıştır. Bağış yoluyla gayrimenkul satışları bir para karşılığında olmuyor. Bedeli ödenmeden yapılan bağışlar ile gayrimenkulün mülkiyeti değişiyor. Genellikle miras konusu devreye girdiğinde yapılan bağış işlemlerinin bozulması yönünde talepler devreye girebiliyor. Peki bir baba oğluna herhangi bir gayrimenkulü bağış yoluyla verirse bu tapu tescili sonradan bozulabilir mi?

BAĞIŞLANAN TAPU BOZULUR MU?

Hukuken bağışlanan bir tapunun bazı şartlarda bozulması mümkün olabiliyor. Ancak burada şartların gerçekleşmiş olması önemlidir. Aksi durumda bir tapu tescil işlemi kurallara göre yapılmışsa bozulması oldukça zor olacaktır. 

Babadan oğula olacak şekilde bağış işlemi oldukça sık rastlanılan bir yoldur. Ancak bu işlemi yapanlar gayrimenkul hukukunun bazı kurallarını bilmedikleri için bu işlemler genellikle bozulmaktadır. 

Bir kişi sağlığında gayrimenkulleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunma hakkına sahiptir. İstediği gibi satabilir veya istediği kişiye bağış yoluyla devredebilir. Bunun adı da mülkiyet hakkıdır ve devlet güvencesindedir. Bağış yoluyla devredilen bir gayrimenkul mirasçılık somut bir olay haline geldiğinde mahkemelere başvurularak tapu işlemi iptal edilebiliyor. 

Bağış yoluyla bir babanın oğluna devrettiği gayrimenkul için tapu tescil işlemi talep edilecekse diğer kardeşlerin saklı paylarına müdahale edilmemiş olması gerekiyor. Örneğin aynı niteliklere sahip 5 evi ve 5 çocuğu olan bir kişi 3 evi oğluna bağış yoluyla devrederse o zaman tapunun iptali için diğer çocuklara haklı bir gerekçe ortaya çıkmaktadır. Babanın gayrimenkullerinde çocukların saklı payı yarı yarıyadır. Baba 3 evi bağış yoluyla bir oğluna devrederek diğer kardeşlerin saklı paylarına müdahale etmiştir. Bu saklı paylar mahkeme ile kardeşlere iade edilir ve bağışlanan tapular bozulur.