Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fiyat farkı, ek fiyat farkı ve süre uzatımı kararı Resmi Gazete'de!

15 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan kararlar kapsamında bazı müteahhitlere fiyat farkı, ek fiyat farkı ve süre uzatımı hakkı tanındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fiyat farkı, ek fiyat farkı ve süre uzatımı kararı Resmi Gazete'de!

Ekonomide yaşanan olumsuzlukların en çok etkilediği sektörlerin başında yer alan inşaat sektörü bir süredir fiyat farkı kararnamesi ve fesih hakkı verilmesini talep ediyordu. İnşaat malzemelerine gelen zamların nerede ise artık günlük bir standart haline gelmesi, demir ve çimento fiyatlarında yaşanan artış ihale alarak işe başlayan müteahhitlerin yüksek miktarda zarar etmesine neden olmuştu.

Müteahhitler almış oldukları devam eden işlerde rekor zararlara uğrarken kendilerine fiyat farkı hakkı verilmesi ve fesih hakkı tanınmasını talep ediyorlardı. Konu hakkında beklenen düzenleme kademeli olarak gelmeye başladı. 15 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan karar kapsamında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde fiyat farkı, ek fiyat farkı ve süre uzatımı verilecek kurumlar belli oldu.

İçişleri Bakanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak Alımlara İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 8457)

8457.jpg

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 8458)

fiyat-farki.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak 15 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan kararlar kapsamında AFAD ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan ihalelerde artırımlı fiyat farkı, ek fiyat farkı ve süre uzatımı verilmesi karara bağlandı. Müteahhitler ise konu hakkında genel bir fiyat farkı kararnamesi çıkartılmasını ve tüm kamu ihalelerine bu hakların tanınmasını talep ediyorlardı.

Genel Yayın Yönetmeni