Ek Gelir Kabulü ve Kefil Gösterirken İstenilen Şartlar

Konut kredisi veya ihtiyaç kredisi kullanırken dikkat edilmesi gerekenleri sizler için haberimizde paylaşıyoruz.
Ek Gelir Kabulü ve Kefil Gösterirken İstenilen Şartlar

Konut kredisi veya ihtiyaç kredisi kullanırken dikkat edilmesi gerekenleri sizler için haberimizde paylaşıyoruz.

Kredi kullanmak için gösterdiğiniz gelire ilave olarak bankalar sizden ek gelir veya kefil beyan etmenizi de isteyebilir. Bu özellikle konut kredilerinde yaşanan bir durum oluyor. Bankaya sunacağınız her kazanç ek gelir, her kişi de kefil olarak kabul edilmiyor.

Konut veya ihtiyaç kredisi kullanmak önemli bir finansal karardır. Gelirinizin sadece % 45’ini kredi taksitlerine ayırabilecek olmanız, kredi kullanma kararını daha da önemli kılıyor.

Kefilin Kabul Edilme Şartları

Kefil gösterilecek kişinin kabulü ise bazı şartlar gerektiriyor.

Kefilin de, kredi kullanacak kişi gibi krediye uygun şartları taşımak zorunda ve KKB düzeni ile gelirin yeterli olması şartı da aranmaktadır. Bunun yanı sıra, kefil olarak gösterilecek kişinin aynı ilde ikamet etmesi istenmektedir. Aynı ikamette bulunmayan hane halkı gelirine dahil edilemeyen, aile üyesi de kefil olarak gösterilebiliyor.

Kefil gösterilen kişiler kefillik şartlarını gösteren belgeleri imzalamak zorundadır. Aynı kredinin borçlusu gibi üzerine sistemsel olarak kredi kefilliği gösterilecektir.

Kefil Olma Sorumluluğu

Kredi sahibi kredisini ödemiyor veya ilerde bir kredi talebiniz olacaksa size çeşitli zorluklar çıkabilir. Bankaların kefil istemesinin nedeni, krediye başka bir borçlu olmasını istemesidir. Doğabilecek bütün sorumlulukları, kredi borçlusu gibi üzerine aldığını unutmamalıdır.

Kredi kullanırken alacağınız danışmanlık hizmeti, kredinizin sonuçlanma ve sorunsuz geçme ihtimalini 4 kat daha arttırır.

Ek Gelir Kabulü

Ek gelirin kabulü için gösterilecek gelirin kayıt altına alınmış olması ve çeşitli evraklar ile bankaya ispat edilebiliyor olması gerekir.

Diğer yandan düzenli olarak elde edilen bir gelirin var olması gereklidir. Örneğin aylık ise her ay elde edilen bir gelir veya yıllık ise her yıl elde edilen bir gelir olmalıdır. Son olarak ek gelir krediyi kullanacak kişilerin veya hane halkı geliri olarak kabul edilen kişilerin adına olmalıdır. Başka kişilerin adına kayıtlı gelirler bankalar tarafından kabul edilmez.