Emlak Vergisine İtiraz Süreci Sona Eriyor

Emlak vergisine itirazı için uzatılan süre doluyor. Eğer itirazda bulunulmaz ise belirlenen rayiç değerleri kesinlik kazanacak.
Emlak Vergisine İtiraz Süreci Sona Eriyor

Emlak vergisine itirazı için uzatılan süre doluyor. Eğer itirazda bulunulmaz ise belirlenen rayiç değerleri kesinlik kazanacak.

Emlak Vergisi'ne itiraz süresi 7 Eylül 2017 tarihinde son buluyor.

Artış oranları çok tartışılan, emlak vergisine itiraz süresi yarın bitiyor. Eğer belirlenen tarihe kadar dava açılmaz ise belirlenen rayiç değerleri kesinlik kazanacak.

Önceki Yıla Göre Değerler Yüksek

Belediyelerce ilan edilen ve önümüzdeki 4 yıl boyunca vergilendirmeye esas olacak olan metrekare birim değerlerine itiraz süresi 7 Eylül 2017 tarihine uzatılmış ve bu tarih aralığında dava açılmaz ise belirlenen rayiç değerler kesinlik kazanıyor.

Mazars Denge vergi ortağı Numan Emre Ergin, bazı ilçelerde belirlenen emlak vergisi değerlerinin yüksek olduğunu vurgulayarak; "2018 yılı ve sonrasında temel alınacak vergi değerlerine ilişkin takdir komisyonu kararları Haziran ayı sonu itibariyle ilgili muhtarlıklara bildirilmiş durumda.

Bazı büyük şehirlerde özellikle bazı ilçelerde takdir komisyonlarınca belirlenen değerlerin önceki yıllara oranla oldukça yüksek olduğu görülmektedir" açıklamasında bulundu.

7 Eylül 2017 Son Gün

Mazars Denge vergi ortağı Numan Emre Ergin, dava açılmazsa tespit edilen bu değerlerin kesinleşeceğini bildirerek; “Takdir komisyonlarınca belirlenen bu değerler Maliye Bakanlığının 2017/1 sayılı İç genelgesi uyarınca 30 Haziran 2017 tarihine kadar ilgili ticaret odaları, ziraat odaları, muhtarlıklar ve belediyelere bildirilmiştir.

Dolayısıyla takdir komisyonu kararlarına karşı 30 Temmuza kadar dava açılması gerekmekteydi. Ancak bu tarihin adli tatile denk gelmesi nedeniyle dava açma süresi adli tatilin son bulmasını mütekaip 7 gün uzamıştır. Dolayısıyla davaların en geç 7 Eylül 2017 tarihi mesai bitimine kadar açılması gerekmektedir.

1 Kişinin Açtığı Davadan Bütün Sokak Sakinleri Yararlanabiliyor

Dava, taşınmazın bulunduğu yerdeki vergi mahkemesinde açılmalıdır. Ayrıca davanın açılması takdir komisyonu kararının uygulanmasını durdurmadığından açılacak davalarda yürütmenin durdurulması talep edilmelidir. Binalar için takdir komisyonları arsa (payı) bedellerini sokak ve caddeler itibariyle belirlediğinden bir cadde veya sokakta bir kişinin açtığı davadan bütün sokak/cadde sakinleri yararlanabilir. Dava açma maliyeti ise 31,40 TL´lik başvuru harcından ibarettir” bilgisini verdi.

Emlak Vergisi Diğer Vergilerden Farklı

Emlak Vergisinin 4 yılda bir belirlendiğini ve Emlak Vergisinin diğer vergilerden farklı olduğunu, merkezi hükümet tarafından değil, belediyeler tarafından tahsil edildiğini belirten Numan Emre Ergin; “Emlak Vergisi Kanunu uyarınca bina ve arazi vergilerinin matrahı vergi değeridir. Vergi değeri takdir komisyonlarınca her dört yılda bir belirlenmekte, ilerleyen yıllarda ise Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılmaktadır.

Şunu da belirtmek gerekir ki, takdir komisyonlarınca belirlenen vergi değeri sadece emlak vergisi açısından değil aynı zamanda gayrimenkul alım satımında ortaya çıkan tapu harcı açısından da önemlidir. Zira Harçlar Kanunu uyarınca taşınmaz satışlarında tapu harcına esas satış bedeli vergi değerinden az olamamaktadır" açıklamasını yaptı.