Eşin imzası yoksa tahliye taahhütnamesi geçersiz midir?

Ev sahiplerinin kiracılardan aldıkları tahliye taahhütnameleri ile alakalı olarak çok kritik bir detay ortaya çıktı. Kiracının imzaladığı tahliye taahhütnamesi nasıl geçerli olur? Kiracının eşi tahliye taahhütnamesini imzalamazsa geçersiz midir?
Eşin imzası yoksa tahliye taahhütnamesi geçersiz midir?

Ev sahipleri ile kiracılar arasında son dönemlerde sık sık rastlanılan tahliye taahhütnamesi meselesi çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Ev sahipleri kiracıların evden çıkmalarını sağlamak için tahliye taahhütnamesi alıyorlar. Kiracı bu taahhütnamede yazan tarihte evden çıkacağını imza altına alıyor. Böylelikle o süre geldiğinde ev sahibi kiracıyı evden çıkarabiliyor.

Kiracının kira sözleşmesinden doğan çok sayıda hakkı da tahliye taahhütnamesi ile geçersiz oluyor. Ayrıca ev sahipleri kiracılara yüksek zam yapabilmek için de tahliye taahhütnamesi alıyorlar. Yüksek kira zammı yapmayı teklif eden ev sahibi kiracıdan ya zammı kabul etmesini ya da evden çıkmasını isteyebiliyor. Kiracı ise bu talep karşısında herhangi bir hukuki hakkı kalmadığı için mecburen kabul etmek zorunda kalıyor. 

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ İLE ALAKALI KRİTİK DETAY

Kiracıların ev sahiplerine vermiş oldukları tahliye taahhütnameleri bazı durumlarda geçersiz sayılıyor. En çok bilinen geçersizlik nedeni ise tahliye taahhütnamesinin kira sözleşmesi ile aynı anda yapılıyor olmasıdır. Ancak bu konuda kritik bir detay daha ortaya çıktı. Eğer tahliye taahhütnamesini imzalayan kiracı evliyse ve evi aile konutu olarak kullanmak için kullanıyorsa bu tahliye taahhütnamesinin de bir geçerliliği olmuyor. 

Aile konutu olarak kullanılan mülk kira bile olsa burada aile konutu hükümleri geçerli oluyor. Aile konutu üzerinde tasarrufta bulunmak sadece tek bir eşin yapabileceği bir durum değil. Ev sahibi eğer kiracıdan tahliye taahhütnamesi alıyor ve bunun geçerli olmasını istiyorsa kiracının eşinin de bu taahhütnamede imzası olması gerekiyor. Aksi durumda tahliye taahhütnamesi iptal olacak ve kira sözleşmesi hükümleri geçerli olmaya devam edecektir.