Ev sahibi aidatı kira içine katabilir mi?

Aidat ödemeleri ev sahiplerinin başına bela olabiliyor. Kiracının ödemediği aidattan dolayı ev sahipleri yüklü ödemeler yapmak zorunda kalabiliyor. Ev sahipleri aidat ödemelerini kiraya kayarak kiracıdan tahsil edebilir mi?
Ev sahibi aidatı kira içine katabilir mi?

Ev sahiplerinin başı zaman zaman kiracıların ödemedikleri aidatlar nedeniyle zor durumda kalabiliyorlar. Kiracı aidat ödemesi yapmadığı durumda ev sahibi direkt olarak mesul olabiliyor. Bu durumda faiziyle beraber aidat borcu ev sahibinden tahsil ediliyor. Ev sahibi sadece bu borç nedeniyle icralık olabiliyor. Bu zor pozisyona düşmek istemeyen ev sahipleri ne yapmaları gerektiğini araştırıyorlar.

KİRACIDAN AİDAT NASIL ALINIR?

Kullanıma dayalı ortak giderleri ödemekle kiracılar yükümlüdürler. Ancak bu borcun tahsilinde ev sahipleri yasal taraftırlar. Kiracı eğer aidat borcu bırakarak evden çıkarsa apartman ve site yönetimleri kiracı aleyhinde icra takibi başlatamıyorlar. Çünkü kiracı ile yönetim arasında herhangi bir sözleşme yoktur. Ortada bir kira sözleşmesi vardır ama onun da muhatabı yönetim değildir. Kira sözleşmesi ev sahibi ile kiracıyı bağlar.

Kiracının aidat borcunu ödemek zorunda kalmak istemeyen ev sahipleri için bunun en etkili çözüm yolu olarak kiracıdan aidat ödemesini kiranın içinde olacak şekilde tahsil etmektir. Bu şekilde yapılacak olan uygulamanın yasal bir mahsuru bulunmamaktadır. Ancak bu durum kira sözleşmesinde açık açık belirtilmelidir. Yapılan kira sözleşmesinde kira bedelinin içinde aidat bedelinin de yer aldığını içeren bir madde kira sözleşmesine eklenmesi gerekir. Bu şekilde yapılan kira sözleşmesi aidat ödemelerini kiracıdan düzenli bir şekilde ev sahibi tarafından tahsilini sağlamaktadır.

Kiracıdan aidat ücretini kiranın içinde tahsil eden ev sahibi hiç kiracıyı devreye sokmadan bu aidat ödemelerini yapabilmektedirler. Böylece kiracının aidat borcu oluşmasına imkan tanınmamaktadır. Ev sahipleri de ileride sürpriz bir borç ile karşılaşmıyorlar. Bu sürpriz borç için bir de aylık yüzde 5 gecikme faizi oluşmuyor.