Ev sahipleri ve kiracılara kötü haber! Resmi Gazete'de az önce yayımlandı yüzde 100 zam geldi

4 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan 2023 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi yürüklüğe girdi. Kiralık ev fiyatlarında yaşanan yükseliş sonrasında bir zam da arabuluculuk tarifesine geldi.
Ev sahipleri ve kiracılara kötü haber! Resmi Gazete'de az önce yayımlandı yüzde 100 zam geldi

Son dönemde ev sahibi ve kiracılar arasında yaşanan anlaşmazlıkların artması ile beraber arabuluculuk sistemi daha yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştı. Sulh Hukuk Mahkemeleri'nde yaşanan yoğunluk nedeniyle en yakın duruşma tarihinin 6 ay sonraya verilmesi ile vatandaş arabuluculuk sistemini kullanmaya başlamıştı. 

4 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan 2023 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi ile uygulanan fiyat tarifesine yapılan rekor zam hem ev sahiplerini hem de kiracıları üzdü. Yayımlanan tarife ile arabuluculuk ücret tarifesine yüzde 100 zam gelmesi vatandaşın tepkisini çekti. 

Adalet Bakanlığından:

2023 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Amaç, konu ve kapsam

MADDE 1- (1) Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya ücret miktarı konusunda arabulucu ile taraflar arasında ihtilaf bulunan durumlarda, 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, 2/6/2018 tarihli ve 30439 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği ve bu Tarife hükümleri uygulanır.

(2) Bu Tarifede belirlenen ücretlerin altında arabuluculuk ücreti kararlaştırılamaz. Aksine yapılan sözleşmelerin ücrete ilişkin hükümleri geçersiz olup, ücrete ilişkin olarak bu Tarife hükümleri uygulanır. Arabuluculuk ücretinin kapsadığı işler

MADDE 2- (1) Bu Tarifede yazılı arabuluculuk ücreti, uyuşmazlığın arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulmasını sağlamak amacıyla, arabuluculuk faaliyetini yürüten arabulucular siciline kayıtlı kişiye, sarf ettiği emek ve mesainin karşılığında, uyuşmazlığın taraflarınca yapılan parasal ödemenin karşılığıdır.

(2) Arabuluculuk faaliyeti süresince arabulucu tarafından düzenlenen evrak ve yapılan diğer işlemler ayrı ücreti gerektirmez.

(3) Arabulucu, ihtiyari arabuluculuk süreci başlamadan önce arabuluculuk teklifinde bulunan taraf veya taraflardan ücret ve masraf isteyebilir. Bu fıkra uyarınca alınan ücret arabuluculuk süreci sonunda arabuluculuk ücretinden mahsup edilir. Arabuluculuk sürecinin başlamaması hâlinde bu ücret iade edilmez. Masraftan kullanılmayan kısım arabuluculuk süreci sonunda iade edilir.

(4) Arabulucu, dava şartı arabuluculuk sürecinde taraflardan masraf isteyemez.

(5) Arabulucu, arabuluculuk sürecine ilişkin olarak belirli kişiler için aracılık yapma veya belirli kişileri tavsiye etmenin karşılığı olarak herhangi bir ücret talep edemez. Bu yasağa aykırı olarak tesis edilen işlemler hükümsüzdür. 

Ev sahipleri ve kiracılara kötü haber! Resmi Gazete'de az önce yayımlandı yüzde 100 zam geldi

Ev sahipleri ve kiracılara kötü haber! Resmi Gazete'de az önce yayımlandı yüzde 100 zam geldi

Ev sahipleri ve kiracılara kötü haber! Resmi Gazete'de az önce yayımlandı yüzde 100 zam geldi

Söz konusu yeni yönetmelik yayımı tarihi itibari ile yürürlüğe girmiş olarak kabul edilecek. Arabuluculuk sistemi ile bugüne kadar 3 milyondan fazla dosyanın çözüme kavuşturulduğu belirtilirken uzman kişilerden oluşan arabulucular taraflar arasındaki anlaşmazlıkları ortak bir zeminde mahkeme sürecinden daha kısa sürede çözmeleri nedeni ile tercih ediliyorlar.