Ev satılırsa kiracı eve yaptığı masrafları kimden alabilir?

Kiralık bir evin satılarak el değiştirmesi durumunda kiracılar zaman zaman mağdur olabiliyorlar. Kiracının eve yaptığı masrafları kimden talep edebileceği sıklıkla karşılaşan sorunlar arasında yer alıyor.
Ev satılırsa kiracı eve yaptığı masrafları kimden alabilir?

Kiralık bir evin satışı devamında yeni sorunları beraberinde getirebiliyor. İçerisinde kiracı bulunan bir evin satılması durumunda yeni ev sahibi kiracıyı belirli kurallar dahilinde evden çıkarma hakkına sahip oluyor. Bu şekilde evden çıkarılan kiracılar eve yapmış oldukları masrafları yeni ev sahibinden talep edebiliyorlar.

Kira sözleşmesi ev satışı ile sona ermemektedir. Satılan evde eğer devam eden bir kira sözleşmesi varsa bu kira sözleşmesinin ev sahibi tarafı değişmektedir. Yani yeni ev sahibi sadece evi satın almış olmuyor aynı zamanda kira sözleşmesini de satın almış oluyor. Kiracının mevcut hakları devam edeceği gibi yeni ev sahibinin yeni bir kira sözleşmesi yapma hakkı da bulunmuyor.

EVE YAPILAN MASRAFLAR NE OLUR?

Kiracı eve kendi kararı ile bazı tadilatlar yapmış ve bunların masraflarını da cebinden ödemişse evin satılması durumunda bu masrafları talep edebiliyor. Oturmayacağı eve yapılan masraflar karşısında zararının tanzim edilmesini isteyen kiracılar bunu yeni ev sahibinden talep ediyorlar. Ancak yeni ev sahibinin böyle bir ödeme yapmasını gerektirecek yasal bir durum bulunmamaktadır. Kiracının eve yaptığı masraflar yeni ev sahibini ilgilendirmiyor.

Kiracı satılan evde yaptığı masrafları eski ev sahibinden istemelidir. Hatta kiracının yapmış olduğu tadilatlar evin değerini arttırmış olabilir. Ev sahibi böylece evi olması gerekenden daha yüksek bir tutarla satmış olabilir. Böyle bir durumda eski ev sahibinden kiracının değer artışı tazminatı talep etme hakkı vardır. Bu değer artışı tazminatını ödemek istemeyen ev sahipleri yasal süreç başlaması durumunda kiracılara zorunlu olarak ödeme yapmak durumunda kalabiliyorlar. Bundan dolayı tarafların anlaşması daha az maliyetli olabiliyor.