Gayrimenkul mirası nasıl paylaştırılır, kime ne kadar pay düşer?

Miras konuların oldukça fazla ilgi çeken meseleler arasında geliyor. Gayrimenkullerin miras yoluyla paylaşımı nasıl yapılır? Gayrimenkul miras paylaşımında kimin, ne kadar payı vardır?
Gayrimenkul mirası nasıl paylaştırılır, kime ne kadar pay düşer?

Miras ile alakalı olarak toplumda çok büyük bir merak bulunuyor. Kişilere anne ve babalarından kalan mirasın paylaşımı oldukça sıkıntılı olabiliyor. Bunun için de kardeşler arasında düzelmeyecek sorunlar çıkabiliyor. Hatta bu anlaşmazlıklar kan dökmeye kadar varabiliyor. Türkiye'de uygulanan Miras Hukuku oldukça gelişmiştir ve kime, ne pay düşeceği yasalarla çerçevesi çizilip devlet güvencesine alınmıştır. Peki gayrimenkul miras paylaşımları hangi kaidelerle yapılır?

MİRAS PAYLARI NASIL DAĞITILIR?

Bir kişi vefat ettiği zaman onun yasal mirasçılarının kimler olabileceği kanunlarla açık bir şekilde belirlenmiştir. Gelişmiş bir mülkiyet hakkı uygulandığından miras hakkı gasp edilemez, yok sayılamaz, onay olmadan bir başkasına devredilemez. Mirastan kimin ne pay alacağı konusuna bakmadan önce vefat eden kişinin vasiyetnamesi olup olmadığına bakılır. Vasiyetname var ise ve bu paylaşım saklı paylara özen gösterilerek yapılmışsa o vasiyetnameye göre paylaşım yapılır. Vasiyetname yok ise o zaman kimin, ne pay alacağı bellidir.

Bir babanın vefat etmiş olması durumunda gayrimenkulleri çocukları arasında eşit paylarda paylaştırılır. Bir kardeş diğer kardeşten daha fazla miras payı alamaz. Burada istisnai bir uygulama vardır. Eğer baba vefat etmeden önce vasiyetname ile bir çocuğuna diğer kardeşlerinden fazla mal bırakmışsa o zaman pay oranları değişebilir. Ancak burada da her bir çocuğun saklı paylarına müdahale edilmemesi gerekir.

Annenin hayatta olması durumunda çocuklar mirasın tamamını paylaşamayacaklardır. Bu durumda tüm mirasın dörtte biri annenin kalan dörtte üçü ise tüm çocukların olur. Annenin sağ olmaması durumunda ise tüm miras çocuklar arasında paylaştırılır.

Vefat eden kişinin çocuğu olmaması durumunda ise miras paylaşımı hayattaysa eşi ile anne ve babası arasında paylaştırılır. Eş hayatta değilse anne ve baba mirasçı olur. Anne ve baba da sağ değilse o zaman vefat eden kişinin kardeşleri mirasçı olacaklardır.