Hazine Arazisi Alım-Satımı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Genel bütçe kapsamında bulunan kamuya ait arazilerin satışı ise 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir. Aynı kanun çerçevesinde kamuya ait taşınırların da satışları, yine Maliye Bakanlığı tarafından yapılır.
Hazine Arazisi Alım-Satımı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Genel bütçe kapsamında bulunan kamuya ait arazilerin satışı ise 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir. Aynı kanun çerçevesinde kamuya ait taşınırların da satışları, yine Maliye Bakanlığı tarafından yapılır.

Her türlü arazinin satışı belirli kriterler çerçevesinde, başta 6098 sayılı borçlar kanunu olmak üzere çeşitli kanunlara uyularak yapılır. Bu satışlar sözleşmelerle resmileştirilir ve bu satışlardan dolayı mülkiyeti devir borcu ortaya çıkar. Sözleşmelerde özel bir madde bulunmadığı takdirde 6098 sayılı borçlar kanunu hükümleri geçerlidir. Genel bütçe kapsamında bulunan kamuya ait arazilerin satışı ise 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir. Aynı kanun çerçevesinde kamuya ait taşınırların da satışları, yine Maliye Bakanlığı tarafından yapılır. Bakanlık birimlerinden Milli Emlak Müdürlüğü bu iş ve işlemleri bakanlık adına yürütür. Bu şekilde taşınmaz edinmek isteyen insanların aklını kurcalayan en önemli sorulardan biri ise bu şekilde alınan taşınmazların, hazine tarafından başkalarına satılıp satılamayacağıdır.



Satış Süreci Nasıl İşler?





Bu tür satışlar ihale ile yapılır. Açık veya kapalı teklifle yapılan ihalelerde ihaleye katılma şartlarına uyan katılımcılar arasından en yüksek teklifi veren takılımcı ihaleyi alır. İhaleyi alan kişiye kararın kesinleşmesinin ardından kazandığına ilişkin arar tebliğ edilir. Kişi tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde taşınmazın bedelini yatırarak tapuyu üstüne alır. Bazı özel kanunlarla bazı taşınmazlar hak sahiplerine doğrudan satılabilirler. Bu durumda söz konusu taşınmazın bedeli, satışı yapacak olan idareye bağlı bedel tespit komisyonu tarafından yapılır ve yine 15 gün içerisinde ödemesi yapılarak tapusu alınır. Ödemeler peşin yapılabildiği gibi, ayda ya da üç ayda bir olmak üzere taksitle de yapılabilir. Taksitli satışlarda hak sahibi bedelin en az %25'ini peşin olarak yatırmak zorundadır. kalan kısım en fazla 2 yılda ödenebilir. Ayrıca bu durumda taksitli satış sözleşmesi hazırlanır.



Taşınmaz Bedeli Belirleme



Bu şekilde satışı yapılacak olan taşınmazların ilk önce bedelleri belirlenir. Bu işlem bedel tespit komisyonlarınca, çeşitli kriterlere göre yapılır. Taşınmazın konumu en önemli kriterlerden biridir. Ayrıca taşınmazın büyüklüğü, yerleşim yerlerine yakınlığı, altyapı hizmetlerini alıp alamayacağı, yol durumu ve imar durumu gibi pek çok kriter de bedel tespitinde göz önünde bulundurulur. Belirlenen bedelin emlak vergisine esas tutulan metrekare değerinden az olmamasına dikkat edilir ve rayiç bedel esas alınarak değerlendirme yapılır.





Satın Alınan Arsa, Hazine Tarafından Başkasına Satılabilir Mi?



Satışı tamamlanan taşınmaz hak sahibi tarafından başka bir kişiye satılmak istendiğinde taşınmazın mevcut borçları eski sahibine aittir. Arsanın yeni sahibi de bu durumdan dolaylı olarak etkilenir. Arsa satışında hile olduğu düşünülürse arsa hazine tarafından yapılır ve arsanın yeni sahibine parası ödenir. Eğer satış bedeli ile rayiç bedel arasında çok yüksek fark varsa böyle bir durumla karşılaşılabilir.