Herkes yanlış biliyor! Kardeşler arasında miras payı farklı oranlarda olabilir mi?

Kardeşler arası miras paylaşımlarında hangi oranların uygulanacağı araştırılırken bu oranların ayrı ayrı olabileceği ortaya çıktı. Kardeşler birbirlerinden farklı oranlarda miras payı alma hakkına sahip olabilirler mi?
Herkes yanlış biliyor! Kardeşler arasında miras payı farklı oranlarda olabilir mi?

Türkiye’de bir toplumsal soruna dönüşen miras paylaşımları ailelerin içindeki huzuru yok edebiliyor. Kardeşler miras paylaşımı nedeniyle birbirleriyle düşman haline gelebiliyorlar. Çok sık olmasa da miras paylaşımlarında yaşanan anlaşmazlıklar bazı kişileri kardeş katili yapabiliyor. Ancak miras paylaşımlarında uygulanacak kuralların neler olduğu ve kimin ne kadar miras payı alacağı kanunla net bir şekilde belirlenmiştir.

MİRAS HUKUKU AÇIK BIRAKMIYOR!

Miras paylaşımının nasıl yapılacağı tamamen eşitlik ilkesi ile hazırlanan ve uygulanan miras hukuku ile belirlenmiştir. Bu kaidelerle beraber kimin, ne kadar mira spayı alacağı tartışmaya neden bırakmayacak şekilde ortaya konulabiliyor. Bu denli gelişmiş bir hukuk sistemi miras alanında uygulanabilirken insan faktörünün devreye girmesi ile sorun çözümsüz bir hale geliyor. Ancak bazı özel durumlar da farklı uygulamaları beraberinde getirebiliyor.

KARDEŞLER MİRASTAN EŞİT PAY MI ALIR?

Kardeşlerin mirastaki payları oldukça karmaşık bir konudur. İlkesel olarak bir kardeşin diğer kardeşten miras payı açısından bir üstünlüğü yoktur. Kız olsun veya erkek olsun çocukların anne ve babalarının miraslarındaki pay eşit orandadır. Bir kişinin 10 evi ve 5 çocuğu varsa ve başka bir mirasçı yoksa her çocuk 2’şer ev alıp miras paylaştırılır. Bu durum tamamen kanunun ilkesel yaklaşımıdır. Yalnız bu durumun özel bir istisnai durumu bulunmaktadır. O durumda ise kardeşler arasındaki eşitlik ilkesi tamamen değişebiliyor.

MİRAS BIRAKAN İSTERSE PAYLAŞIM EŞİT OLMAYABİLİR!

Mülkiyet hakkı devlet güvencesinde olan bir haktır ve kişiler bu hakkı istedikleri gibi kullanabilirler. Bir baba sahip olduğu gayrimenkulleri istediği gibi yönetebilir. Bu kapsamda miras paylaşımında çocuklarından birisine daha fazla pay da verilmesini sağlayabilir. Ancak bu pay verme işlemi de belirli kurallarla yapılmak zorundadır.

Bir kişinin çocukları onun yasal mirasçılarıdır ve alt soy oldukları için de kişinin mal varlığında hak sahibidirler. Bundan dolayı kanun çocuklara babalarının veya annelerinin mirasında saklı pay adı verilen bir pay vermektedir. Bu payı o mal varlığının sahibi olan anne ve baba dahi değiştiremez. Tamamen devlet güvencesinde olan saklı paylar çocuklar için yüzde 50 oranındadır. Yani bir babanın gayrimenkullerinin yarısı tüm çocuklarının saklı payıdır ve üçüncü kişilere miras yoluyla devredilemez. Ancak kalan diğer yarısı için miras bırakanın istediği gibi tasarrufta bulunma hakkı vardır.

Çocukların saklı paylarına müdahale etmeden bir ebeveyn mal varlığını istediği gibi bir veya birden fazla çocuğu arasında farklı oranlarda paylaştırabilir ve bu da yasal olur. 10 evi ve 5 çocuğu olan bir baba evlerinin 6’sını istediği çocuğuna verebilir. Kalan 4 ev de diğer 4 çocuk arasında paylaştırılabilir. Bunun yasal olarak herhangi bir engeli yoktur. Ancak bu hesap doğru yapılmaz ve çocukların saklı paylarına müdahale edilirse miras bırakanın vefat etmesi sonrasında tapu tescili yapılmış olsa dahi mahkeme yoluyla o tapu tescili iptal edilir ve saklı payın iadesi yapılır.