Hisseli Tapu Nedir? Hisseli Tapunun Satışı Nasıl Olur?

Özellikle bulunduğumuz dönem içerisinde gayrimenkul alım-satımı çok dikkatli bir şekilde araştırılarak detayları incelenerek yapılmak zorundadır. Gerek arsa gerekse daire-dükkan vs. gibi konularda yapılacak işlemler hem alıcı hem de satıcı için büyük önem teşkil etmektedir.
Hisseli Tapu Nedir? Hisseli Tapunun Satışı Nasıl Olur?

Özellikle bulunduğumuz dönem içerisinde gayrimenkul alım-satımı çok dikkatli bir şekilde araştırılarak detayları incelenerek yapılmak zorundadır. Gerek arsa gerekse daire-dükkan vs. gibi konularda yapılacak işlemler hem alıcı hem de satıcı için büyük önem teşkil etmektedir.

Son süreçlerde bu işlemlerde en büyük sorun hisseli tapu satışlarında yaşanmaktadır? İsterseniz önce hisseli tapu satışı nedir nasıl yapılır onlardan bahsedelim.

Öncelikle tapu,belirli bir arazinin veya üzerine inşaat yapılmış bağımsız bir bölgenin malikini gösteren resmi belgedir.Bizin esas konumuz olan hisseli tapu ise bir mülkiyetin sahibi olan kişilerin isimlerinin ve sayısının belirtildiği resmi belgedir.Hisseli tapularda, mülkiyetin kaç kişiye ait olduğu sayıyla belirtilmesiyle birlikte açık bir şekilde isim olarak belirtilmiştir.Bir nokta var ki bu hisseli tapu sahipleri için çok önemli,hisseli tapuda hiçbir şekilde taşınmaz mülkiyete ait kişinin hakkını bulunduğu yeri ve bölgeyi göstermez.Ancak gayrimenkul sahipleri kendi aralarında alan ve bölge paylaşımını 'rızai taksım sözleşmesi' adı altında kendi aralarında yaparlar.Bu sözleşmenin tapuya yansıyan herhangi bir resmi belge özelliği yoktur yalnızca kişilerin aralarında yaptıkları paylaşımı göstermektedir.

Hisseli Tapu Nedir? Hisseli Tapunun Satışı Nasıl Olur?

Hisseli Tapu Satışı Nasıl Yapılır?


Hisseli tapu satışı alıcı ve satıcının anlaşması gibi basit bir işlem değildir.Olası bir hisseli tapu satışı,mülkiyetin üzerinde hakkı olan ve bu hak tapu senedi üzerinde ismiyle belirtilmiş olan tüm kişileri kapsamaktadır.Kısacası satış işlemi gerçekleştirilmek isteniyorsa tapu üzerinde hakkın olan tüm kişilerin satış aşamasında bulunması gerekmektedir.Kişilerden birisinin satışa onay vermemesi, hisseli tapu satışının iptaline yol açar.Bu yüzden, bu ve benzeri durumlarda satış işlemi yapılmada önce tüm mülkiyet hakkı olan kişilerin aralarında anlaşmaları gerekmektedir.Mülkiyet hakkı olan kişiler isterlerse bir kişiye veya avukata vekalet vererek satış işleminin gerçekleşmesini sağlayabilirler.

Hisse ortaklarından birisi kendi hakkı olan bölümünü kişi veya kişilere satabilir fakat satış işlemini gerçekleştirirken noter aracılığı ile hissedarları bilginledirmek zorundadır.Hissedar bunu yapmaz ise 'şufa davası' açılabilir.Şufa davası, bir başka değişle önalım hakkıdır.Hissedarın kendine düşen bölümünü üçüncü kişilere satması durumunda ,diğer hissedarlara söz konusu payı önden alım hakkını kapsayan davadır.