İnşaat ve Tapu'ya Yeni Düzenlemeler Geliyor

Türkiye’de bir inşaat izni almak isteyen kişinin 18 tane prosedürü tamamlaması gerektiğini ve belediyeler, bakanlıklar ve dünya bankası ile ortak bir çalışma yürüterek bunları birleştirme yoluna gitmeyi ve kısaltmayı hedefledikleri açıkladı.
İnşaat ve Tapu'ya Yeni Düzenlemeler Geliyor

Türkiye’de bir inşaat izni almak isteyen kişinin 18 tane prosedürü tamamlaması gerektiğini ve belediyeler, bakanlıklar ve dünya bankası ile ortak bir çalışma yürüterek bunları birleştirme yoluna gitmeyi ve kısaltmayı hedefledikleri açıkladı.

Başbakan yardımcısı Recep Akdağ’ın katılımı ile TOBB’un ev sahipliğinde “Yatırım ortamının İyileştirilmesi Reformları Çalıştayları” toplantısı yapıldı. Toplantı sürecinde inşaat ve tapuya yeni düzenlemeler ve uygulamalar üzerine konuşmalar yapıldı. Recep Akdağ yaptığı konuşmada inşaat işlerinin yavaş ilerlediğini belirtirken, Belediye’ye gitme, Sosyal Güvenlik Kurumu’na gitme, Maliye’ye gitme, Tapu’ya gitme gibi yükümlülükleri kaldıracaklarını da açıkladı. Bu teferruatların hepsinin elektronik ortama aktarılıp oradan gerçekleştirilebileceğini sözlerine ekledi.

İnşaat ve Tapu'ya Yeni Düzenlemeler Geliyor

Ayrıca Akdağ Belediye Başkanlarına da çağrıda bulundu. İnşaat iskân ve izinleri için belediye başkanlarının liderliğinin çok önemli olduğunu ve eğer bu konuya önem verilip odaklanılırsa inşaat ve tapuya yeni düzenlemeler için gerekli her şeyin 15 gün içerisinde yapılabileceğini ifade etti.

Türk Müteahhitleri Dünya’da İkinci Sırada


Toplantı da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da konuşma yaptı. Hisacıklıoğlu konuşmasında Recep Akdağ’ın yatırımdan sorumlu olduğu günden bugüne bünyelerinde bin saatten fazla bir çalışma sürdürdüklerini, 100’den fazla maddeyi içinde bulunduran 2 yatırım ortamı kanununun TBMM’den geçtiğini söyledi. Ayrıca inşaat alanında çok yüksek bir birikime sahip olduğumuzu ve Türk müteahhitlik firmalarının 46 şirket ile 250 müteahhitlik şirketi arasında Çin’den sonra ikinci sırada olduğunu da sözlerine ekledi. Bu şirketlerin 2016 yılında yurtdışında 25,6 milyar dolar kazandığını ve bunun cari açığı azaltmak için büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Hisarcıklıoğlu ayrıca inşaat sektörü ‘nün 200 kadar farklı sektörü beslediğini belirtirken, lokomotif sektörünün istihdamın yüzde 7,9’luk alanını oluşturarak bu sektörlerin başında yer aldığını da belirtti.

İzin İçin Kapı Kapı Dolaşma Devri Bitti


Türkiye’de bir inşaat izni almak isteyen kişinin 18 tane prosedürü tamamlaması gerektiğini ve belediyeler, bakanlıklar ve dünya bankası ile ortak bir çalışma yürüterek bunları birleştirme yoluna gitmeyi ve kısaltmayı hedefledikleri açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’da açıklamalarda bulundu. Yaptığı konuşmada Türk müteahhitlerin dünya sıralamasında ikinci olurken inşaat ruhsatlarının geç verilmesinin kendilerini üzdüğünü belirtti. Mevlüt Uysal da Türk müteahhitlerinin dünyada ikinci sırada yer alırken, Türkiye'de inşaat ruhsatlarının çok geç veriliyor olmasının kendilerini üzdüğünü söyledi. İnşaat ruhsat alımlarının 18 işlemden 12’sinin belediyelerde yapıldığını ve bu işlemlerinde inşaat ve tapuya yeni düzenlemeler getirilmesiyle 12’den 5’e düşürüldüğünü açıkladı.