Kira Geliri Olan Ev Hanımları Vergiden Muaf Olabilir

Kira Gelir Vergisinden, muaf olmak isteyen ev hanımları belirlenen şartlar dahilinde ayrıcalıklı olabiliyor.
Kira Geliri Olan Ev Hanımları Vergiden Muaf Olabilir

Kira Gelir Vergisinden, muaf olmak isteyen ev hanımları belirlenen şartlar dahilinde ayrıcalıklı olabiliyor.

Gelir Vergisi Kanununda belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler “gayrimenkul sermaye iradı” olarak ifade edilmektedir ve belli koşullarda gelir vergisine tabi tutulmaktadır.

Taşınmazını başkalarının kullanımına sunarak kira geliri elde eden kişiler kira gelir vergisi ödemekle yükümlüdür. Bazı durumlarda kira gelir vergisinden muaf olunabiliyor. Her kira geliri elde eden kişinin, kira vergisi ödeme zorunluluğu bulunmuyor.

2016 yılı boyunca ayda 317 TL yani yıllık 3.800 TL kira gelirinden daha düşük geliri olanlar vergi ödemesinden ve beyannameden muaf tutulmaktadır. İşyerinde ise kira gelir vergisi istisnası 30.000 TL olarak belirlendi.

Bu sınırın altındaki işyeri kira gelirleri için beyanname verilmiyor. Belirtilen sınırdan daha fazla geliri olan kimseler bununla birlikte birde gider indirimi yapabiliyor. Vergi ise giderler düşüldükten sonraki tutar üzerinden ödeniyor. İndirimlerin düşülmesi halinde yine yukarıdaki sınırlardan daha düşük bir tutar çıkıyorsa vergi ödemesinden muaf olunuyor.

Kira gelir vergisinden kimler muaf tutuluyor?

Devlet, ev hanımlarına vergi konusunda pek çok ayrıcalık tanımakta. Tek eve sahip olan ev hanımları, aranılan kriterleri taşımaları halinde emlak vergisinden muaf tutulabiliyor. Belirli şartlar dahilinde ev hanımlarına kira gelir vergisi için de ayrıcalıklar tanınabiliyor.

Kira geliri elde edin kişilerin, elde ettikleri kira geliri için gelir beyannamesi vererek kira gelir vergisi ödemelerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Kira gelir vergisi ödemelerinin ilk taksiti Mart ayında ödenirken ikinci taksitleri Temmuz ayında ödenmektedir.

Kira Gelir Vergisinden Muaf Olmak İsteyen Ev Hanımları

Kira gelir vergisinden muaf olmak isteyen ev hanımlarında aranılan ilk şart başka herhangi bir gelire sahip olmamalarıdır. Bununla birlikte, her yıl yeniden belirlenen kira gelir tutarının altında kalınması gerekir. Başka herhangi bir geliri olmasa dahi kira gelir vergisi istisna tutarı 2017 yılı için 3 bin 900 lira olarak belirleniyor. Yıllık bu tutarın üstünde kira geliri elde eden ev hanımlarının kira gelir vergisi ödemeleri zorunludur.