Kiracının Ödediği Depozitoyu Geri Alma Şartları

Kiracının, mülk sahibine güvence karşılığında ödediği depozito ücretini hangi durumlarda geri alabilir? sorusunu sizler için haberimizde paylaşıyoruz.
Kiracının Ödediği Depozitoyu Geri Alma Şartları

Kiracının, mülk sahibine güvence karşılığında ödediği depozito ücretini hangi durumlarda geri alabilir? sorusunu sizler için haberimizde paylaşıyoruz.

Kendi evlerini alana kadar kirada oturmak zorunda kalan vatandaşlar ve ev sahipleri arasında birçok problem yaşanabiliyor.

Kiracı ve ev sahibi arasında yaşanan sorunlardan kaynaklı ev sahibi kiracının evden çıkmasını isteyebilir. Fakat kiracı mağdur olacağı için evden çıkmayacaktır ve bu gibi durumlarda anlaşmazlıklar yaşanacaktır.

Birçok kiracı veya ev sahibi bu tür durumları yaşamaktadır. Peki böyle durumlarda ev sahibi ve kiracı ne gibi hak ve sorumluluklara sahiptir? Bu sorunun cevabını sizlere sunuyoruz.

Evi boşaltan kiracı, evin anahtarını ev sahibine değil de emlakçıya teslim ederse, bu kira sözleşmesinin feshi anlamına gelmiyor. Bu durumun yapılması kira sözleşmesinin feshi anlamına geldiğini düşünen kiracının dikkat etmesi gerekir. Anahtar, ev sahibine teslim edilmediği müddetçe kira sözleşmeleri feshedilmiş sayılmıyor.

Depozito Nedir?

Bir ev ya da işyeri kiralayan kiracılardan güvence bedeli olarak depozito alınır. Mal sahipleri belli bir sınırın üstünde depozito talep edemezler.

Depozito mal sahiplerinin yaşanılacak herhangi bir sorun karşısında güvence olarak alınıyor. Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmeyle kiracıya güvence verme borcu getirilmişse, bu güvence üç aylık kira bedelini aşamaz.

Borçlar Kanunu’na göre depozito, kira ilişkisi kurulurken alınan ve kanuna göre en fazla üç aylık kira bedeli tutarı kadar olan güvence bedelidir. Mülk sahibi depozitoya el koyabilmesi için kira sözleşmesinin sona ermesini izleyen üç ay içinde kiracıya karşı kira sözleşmesiyle ilgili bir dava açmış veya icra ya da iflas yoluyla takibe girişmiş olması gerekir.

Böyle bir durum yaşanmamış ise, mülk sahibi depozitoyu kiracıya talebi halinde noksansız olarak geri vermekle sorumludur.

Gayrimenkulde Stopaj Vergisi

Stopaj, ödenen paradan vergi yasasının belirlediği ölçüye uygun olarak yapılan ve maliyeye yatırılan kesintidir.
İşverenlerce gelir ya da kurumlar vergisine tabi olan bir kazanca ait tutarın, iş yapana ödenmesi sırasında, yasa ile belirlenmiş oranlarda bu tutarın bir kısmının korunarak, iş yapan adına peşin olarak vergi dairesine yatırılması şeklinde gerçekleşen vergileme şeklidir.

Gayrimenkulünü işyeri olarak kiralayanlar, sözleşmede stopaja karışmayacağını belirterek, net kira bedeli üzerinden anlaşma yapabilir.

Kiracı stopajı vergi dairesine yatırmamasından kaynaklı, işyeri sahibinin sorumluluğu dahilinde bulunmuyor.

Anahtar teslimi mülk sahibine yapılmadığı müddetçe, kira sözleşmesi feshedilmiş sayılmaz. Belli süreli olarak yapılan kira sözleşmelerinde, sözleşme bitiminden en az 15 gün önce bildirim yapılmaz ise sözleşme aynı koşullarda 1 yıl daha uzatılıyor.