Konut Fiyatlarındaki Büyük Değişim Dikkat Çekiyor

Dar gelirli ve orta gelirli vatandaşların alabileceği konut üretiminin yapılmaması, lüks tabakaya hitap eden konut üretiminin fazlaca olması da konut satışını olumsuz etkileyen faktörlerden biridir. Bundan kaynaklı olarak lüks tabakanın arz/talep dengesini bozması üzerine konut satışlarında büyük dengesizlikler yaşanmakta.
Konut Fiyatlarındaki Büyük Değişim Dikkat Çekiyor

Dar gelirli ve orta gelirli vatandaşların alabileceği konut üretiminin yapılmaması, lüks tabakaya hitap eden konut üretiminin fazlaca olması da konut satışını olumsuz etkileyen faktörlerden biridir. Bundan kaynaklı olarak lüks tabakanın arz/talep dengesini bozması üzerine konut satışlarında büyük dengesizlikler yaşanmakta.

2018 yılının ilk ayları ve öncesi olmak üzere bir süredir konut fiyatlarındaki düşüş büyük ölçüde dikkatleri çekti. Yatırımlarını konut alanında yapmak isteyen vatandaşlar ve büyük gayrimenkul yatırımcıları 2018'in ilerleyen zamanlarında bu düşüşün devam edip etmeyeceğini merak etmekte.

İnşaat sektörünün önde gelenleri, büyük gayrimenkul yatırımcıları ve bu alandaki uzman kişiler, konut satın almak için bu zamanların uygun zamanlar olduğunu belirtmekte.

Konut Fiyatlarındaki Büyük Değişim Dikkat Çekiyor

Konut Fiyatlarındaki Dikkat Çeken Büyük Düşüş


Konut üretimi maliyetlerinin artmasına karşın konut fiyatlarında gözlemlenen fiyat düşüşü büyük ilgi çekti. 2018'in ilerleyen zamanlarında ise konut üretimi maliyetlerinin, konut fiyatlarına etki etmesi dahilinde konut fiyatlarında bir artışın söz konusu olabileceği düşünülüyor. Bundan dolayı konut almak için uygun zaman olduğu düşünülmekte. 2016 ve 2017 yıllarında yaşanan yurt içi ve küresel çaplı krizlerden büyük ölçüde etkilenen konut sektörü, devletin konut kredilerinde yaptığı olumlu değişimler sonucunda kendisini toparladı. Ayrıca konut kredisi faiz oranlarının da yükseleceği öngörülürken bununla birlikte yükselmesi öngörülen konut üretimi maliyetlerinin, konut fiyatlarının da yükselmesine sebep olacağı düşünülmekte.

2018 Yılında Konut Fiyatlarındaki Beklenen Artışın Nedeni


Haziran ayından itibaren bağımsız olan her birime düşen otopark hakkı ve bunun yapılması koşulu, tapu harçları ile altyapı bedelleri, yükselen KDV oranları, özellikle demir baş olmak üzere tüm malzemelerin fiyatlarının büyük ölçüde artış göstermesi ve hafriyat masraflarında oluşan artış, konut fiyatlarının 2018 yılında artabileceği düşüncesini doğurmakta.

Dar Ve Orta Gelirli Tabakanın Alabileceği Konut Sayısı Azaldı


Dar gelirli ve orta gelirli vatandaşların alabileceği konut üretiminin yapılmaması, lüks tabakaya hitap eden konut üretiminin fazlaca olması da konut satışını olumsuz etkileyen faktörlerden biridir. Bundan kaynaklı olarak lüks tabakanın arz/talep dengesini bozması üzerine konut satışlarında büyük dengesizlikler yaşanmakta. Yaşanan bu dengesizlikler üzerine bankaların çıkardığı faizsiz konut kredisi imkanı ise konut sahibi olmak isteyen vatandaşların konut almasını kolaylaştırarak konut satışlarının kendisini toparlamasına olanak sağladı.

2018'in ilerleyen zamanlarında, konut fiyatlarında artışın mı yoksa düşüşün mü yaşanacağı tüm yatırımcıların ilgi odağı durumunda.