Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Kanun Değişti!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 30 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan yeni yönetmelik kapsamında konutların turizm amaçlı kiralanması konusunda yeni düzenleme yapıldı.
Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Kanun Değişti!

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 30 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelik kapsamında daha önce sektörde büyük eleştiriler getirilen konularda düzenlemelere gidildiği görüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KONUTLARIN TURİZM AMAÇLI KİRALANMASI FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 28/12/2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde yer alan “yüzme havuzu gibi hizmetlerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “en az ikisinin” ibaresi eklenmiştir.

yonetmelik.jpg

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinde yer alan “1/1/2024” ibaresi “31/12/2024” şeklinde, “alışveriş servisi hizmetleri, aletli spor salonu ve yüzme havuzu hizmetlerinin tamamının verildiği konutlara” ibaresi “alışveriş servisi hizmetlerinin sunulduğu ve aynı parselde aletli spor salonu ve yüzme havuzu hizmetlerinin verildiği konutlara” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Resmi Gazete ile yayımlanan yönetmelik bugün yani 30 Mayıs 2024 Perşembe günü itibari ile yürürlüğe girmiş olarak kabul edilecek. Yeni yönetmelikte yapılan değişikliklere uyularak kiralama işlemleri gerçekleştirilecek, bu kurallara uymayan kişi ve işletmelere para cezası ile idari cezalar kesilerek yaptırım uygulanacak.

Genel Yayın Yönetmeni