Otoparksız Daire Kalmayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin geçtiğimiz aylarda düzenlenmekte otopark yönetmeliğini açıklamasının ardından, alınan kararlar resmi gazetede de yayımlandı. Yeni yönetmeliğe göre apartmanlarda her daire için en az 1 adet otopark bulunması zorunlu olacak.
Otoparksız Daire Kalmayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin geçtiğimiz aylarda düzenlenmekte otopark yönetmeliğini açıklamasının ardından, alınan kararlar resmi gazetede de yayımlandı. Yeni yönetmeliğe göre apartmanlarda her daire için en az 1 adet otopark bulunması zorunlu olacak.

Yeni Yönetmelik 1 Haziran’da Yürürlüğe Girecek

1 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni yönetmelikle birlikte, eskiden 3 daireye bir otopark düşmesi gerekirken artık her daire için 1 otopark olması zorunlu olacak. Otopark yerleri ayrılmadığı sürece hiçbir yapıya ruhsat verilmeyecek. Bununla beraber, 1 Hazirandan itibaren yeni otopark alanları inşa edilmedikçe ve kullanıma hazır hale getirilmedikçe, yapılara kullanım izni de hiçbir şekilde verilmeyecek.

Yeni yönetmelik ile birlikte binaların mimari projelerinin, engelliler için olanlarda dahil bütün otoparkların miktarını, park etme düzenlerini ve teftişlerini, eğer mevcutsa parsel sınırlarından itibaren otopark rampalarını, trafik akışlarını ve tesis kapasitelerini sayısal veriler olarak içermesi zorunlu olacak.Otopark Zorunluluğundan Muaf Durumlar

İdari birimler tarafından yapılacak ve raporlanacak bir araştırma kapsamında, apartmanın alan kapasitesinin yetersiz olduğu kararı alınırsa otopark zorunluluğu kanunundan apartmanlar muaf tutulabilecek. Bununla beraber, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile belirlenen sınırlar içerisinde eğer söz konusu alan kültür varlığı olarak değerlendiriliyorsa da otopark zorunluluğu olmayacak.

Eğer apartmanın jeolojik durumu otopark yapmaya elverişli değilse ve hiçbir şekilde bir bodrum katı yapılamadığı tespit edilirse de otopark zorunluluğu ortadan kalkacak. Otopark zorunluluğu, yapılacak olan otoparkın araç trafiğine engel teşkil etmesi durumunda ve bodrum katındaki çeşitli teknik sorunların otopark yapımına müsaade etmemesi durumunda da apartmanlar otopark zorunluluğundan muaf tutulabilecek.Otopark Yapmanın Elverişli Olmadığı Durumlarda;

Eğer bir bina otopark yapmaya elverişli değil ise, komşu binalarla ortak otopark kullanımı sağlanacak. Komşu binalarla ortaklaşa bir alan olamaması durumunda ise, yürüme mesafesi içerisindeki kamu alanlarından faydalanılacak. Eğer bu iki durumda mümkün değilse, belirli bir bedel karşılığında apartmanlara otopark alanı tahsis edilecek. Otopark tahsisinin de mümkün olmadığı durumlarda ise, büyük şehir belediyelerinin çözüm bulması gerekecek ve otopark alanı apartmanların ruhsatlarına eklenecek.

Emlak365.com | Ankara