Tapu harcı nasıl hesaplanır, kim öder?

Gayrimenkullerin tapı devir işlemlerinde karşılaşılan masraflardan olan tapu harcı meselesi hakkında ayrıntılı bilgiler merak ediliyor. Tapu harcı için hesaplama nasıl yapılır? Tapu harcını kim ödemekle mükelleftir?
Tapu harcı nasıl hesaplanır, kim öder?

Gayrimenkul satışlarında tapu devri yapılabilmesi için tapu işlemi gerçekleştirilmektedir. Tapu işlemleri Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde gerçekleştirilmektedir. Alıcı ve satıcı için tapu işlemleri sırasında bazı masraflar çıkabilmektedir. Bu masraflardan birisi de tapu harcıdır. Tapu harcı ödemesi yapılmadan herhangi bir şekilde tapu işlemi yapılamamaktadır. Peki tapu harcı nasıl hesaplanır, neye göre hesaplama yapılır?

TAPU HARCI HESAPLAMA!

Tapu harcı hesaplama oldukça basit bir yöntemle yapılmaktadır. Bir gayrimenkulün satışı gerçekleşirken tapuya bir satış bedeli bildirilmektedir. Bu bedel üzerinden yüzde 4 oranında tapu harcı ödemesi yapılmaktadır. 1 Milyon TL'lik bir gayrimenkul satışında tapu harcı 40.000 TL tutmaktadır. Bu ödeme yapılmadan tapu devri gerçekleştirilememektedir. Peşin olarak ödenmesi gereken tapu harcı tek masraf değildir. Tapu Müdürlükleri arasında değişen tutarlarda döner sermaye ödemesi de yapılmaktadır. Bu da tapu harcı ile beraber ödenmektedir. İstanbul'da ayrı, Ankara'da ayrı tutarlarda olabilir.

TAPU HARCINI KİM ÖDER?

Tapu harcını kimin ödeyeceği yasal olarak belirlenmiştir. Buna göre gayrimenkulün tapuda gösterilen satış bedelinin yüzde 4'ü kadar olan tapu harcının yüzde 2'sini alıcı, yüzde 2'sini de satıcı ödemesi gerekmektedir. Ancak taraflar arasında anlaşma sağlanması durumunda tüm tutarı alıcı veya satıcı ödeyebilir. Genellikle uygulama tapu harcının alıcı tarafından ödenmesi şeklindedir. Alıcı tapu harcının tamamını ödemek zorunda değildir ama anlaşma sağlandığında ödeme yapılabiliyor.

TAPU HARCINI DÜŞÜK TUTMANIN BEDELİ AĞIR!

Tapu harcını daha az ödemek için tapudaki gayrimenkul satış bedeli düşük gösterilebiliyor. Tamamen beyan esaslı olan bu uygulamada gayrimenkulün satış değeri olduğundan çok ucuz gösterilebiliyor. Ancak bu durumun bedeli çok ağır olabiliyor. Herhangi bir hukuki süreç yaşanması durumunda tapu devri iptal olduğunda parayı ödemiş olan vatandaş sadece tapudaki tutarı geri isteyebilir. Örneğin 1 Milyon TL'ye satın alınan bir evin tapu tescil işlemi iptal edildiğinde taraflar arasında para iadesi yapılması gerekiyor. Eğer tapuda 250 Bin TL gösterilmişse satıcıdan daha fazla tutar talep edilemiyor.