Tüm ev sahiplerini ilgilendiriyor! Yüzde 61,5 daha fazla ödeme yapacaksınız!

2023 yılında ödenecek olan emlak vergisi, çevre ve temizlik vergisi, tapu harcı gibi kalemlerde yapılacak olan artış belli oldu. Ev sahipleri 2023 yılında vergi ve harç maliyetlerinde ciddi artışlarla karşı karşıya kalacaklar.
Tüm ev sahiplerini ilgilendiriyor! Yüzde 61,5 daha fazla ödeme yapacaksınız!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından her yıl belirlenen yeniden değerleme oranı Resmi Gazete’de yayınlanarak açıklandı. Üretici Fiyat Endeksi üzerinden hesaplanan yeniden değerleme oranı özellikle ev sahiplerini çok yakından ilgilendiriyor. Yüzde 122,93 oranında açıklanan yenden değerleme oranı 2023’te ödenecek olan emlak vergisi, çevre temizlik vergileri ve tapu harçlarını direkt olarak etkileyecek.

2023 EMLAK VERGİSİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emlak vergisi için 2023’te ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. Açıklanan yeniden değerleme oranı 2000 yılından sonraki en yüksek oran oldu. 2020 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 9,1, 2021 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olmuştu. 2022 yılında ise bu rakam yüzde 122,93’e yükseldi.

Türkiye’de bulunan tüm gayrimenkullerden devlet bir vergi almaktadır. Özellikle evlerde belediyelere kayıtlı olunan değer üzerinden binde 1 ile binde 6 oranında emlak vergisi alınmaktadır. Emlak vergisi de her yıl yeniden değerleme oranının yarısı oranında arttırılarak uygulanmaktadır. 2023 yılında açıklanan resmi verilere göre emlak vergisinde yeniden değerleme oranı olan yüzde 122,93’ün yarısı olan yüzde 61,5 oranında zam yapılacak.

Emlak vergisi için yüzde 61,5 oranında yapılacak zammın ardından ev sahipleri daha yüksek miktarlarda emlak vergisi ödemek zorunda kalacaklar. 2022 yılında 1.000 TL emlak vergisi ödeyen bir ev sahibi 2023 yılında 1.650 TL emlak vergisi ödeyecek. Bu şekilde ev sahiplerinin vergi ödemeleri yükselmiş olacak.

ÇEVRE VE TEMİZLİK VERGİLERİ ZAMLANACAK!

Ev sahiplerini ilgilendiren bir diğer vergi kalemi ise çevre temizlik vergileri oluyor. Uygulamaya göre çevre ve temizlik vergisinde de 1 Ocak 2023 itibariyle yeniden değerleme oranının yarısı olan yüzde 61,5 oranında artış uygulanacak. Bunun yanında belediyelerin su tüketim miktarı üzerinden aldıkları çevre temizlik vergisinde de aynı oranda artış yasal olarak yapılacak.

Öte yandan 2022 yılı emlak vergisi ikinci taksit ödemelerinde son günlere girildi. Mükelleflerin 30 Kasım tarihine kadar bu ödemeleri yapmaları gerekmektedir. Zamanında yapılmayan ödemeler için gecikme faizi uygulanarak daha fazla ücret tahsil edilecek.