İhtiyaç ve taşıt kredilerinde değişiklik kararı Resmi Gazete'de yayınlandı!

Ticaret Bakanlığı tarafından tüketici kredilerine dair bazı değişiklikler yapıldı. İhtiyaç ve taşıt kredisi gibi tüketici kredilerine dair değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki ihtiyaç ve taşıt kredilerinde neler değişti?
İhtiyaç ve taşıt kredilerinde değişiklik kararı Resmi Gazete'de yayınlandı!

Ticaret Bakanlığı kredilere dair bazı değişiklikler yaptı. Tüketici kredilerini kapsayan bu değişiklikler Resmi Gazete’de yayınlanan Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ilan edildi. Peki ihtiyaç ve taşıt kredileri için neler değişti?

TÜKETİCİ KREDİLERİNE DAİR DEĞİŞİKLİKLER RESMİ GAZETE’DE

Tüketici kredisi kullanmak isteyen müşteriye bankalar akdi faiz oranına göre hazırlanacak ödeme planını, sigortalı veya sigortasız kredi teklifleri sunulacaksa her iki teklife dair ödeme planlarını, kredi taksitleri eşit ise karşılaştırmalı bilgiyi vermek zorunda olacaklar.

Bankalar müşteriye sigortalı veya sigortasız kredi teklifi yapacaklarsa kredi bağlantılı sigortaların ismi ve süresi ile yenilemeli olup olmadığına dair bilgiyi de vermek zorundalar. Müşteriler sigortalı kredi kullanacaklarsa bankalar başvuru belgelerine müşteriye sigortasız kredi teklifi yapıldığına dair ilgili teklifi ekleyecekler. Sigortalı kredi kullanımında müşterinin tercihi ve onayı açık bir şekilde alınarak başvuru belgelerine eklenecek.

Belirsiz süreli kredi sözleşmelerinde akdi faiz oranında artış olması durumunda bu değişikliğin müşterilere en az 30 gün öncesinden yazılı olarak bildirilmesi zorunlu olacak. Bu yazılı bildirimde yeni faiz oranının yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak ödemelere dair ayrıntılar yer alacak. Kredi faizlerinde artırım yapılması durumunda bu faizler geriye dönük olarak işletilemeyecekler. Tüketici eğer faiz artırımı yapıldığına dair bildirim aldıktan 60 gün içerisinde borcun tamamını öderse faiz artışından etkilenmeyecek. Faiz oranlarında indirim olması durumunda ise indirim bildirim yapılan döneme dair son ödeme tarihinden itibaren geçerli olacak.

Bankalar ihtiyaç ve taşıt kredisi gibi tüketici kredisi verdiklerinde müşterilerin cayma hakkı olduğu konusunda bilgilendirildiklerini ispat etmek zorunda olacaklar.

Tüketicilerin yazılı olarak açık talebi olmadıkça bankalar tüketici kredisi kullandırırken kredi bağlantılı sigorta yaptıramayacaklar. Bankalar müşterilere sigortalı kredi teklifi yapacaklarsa aynı zamanda sigortasız bir teklifi de yapmak mecburiyetinde olacaklar. Sigortalı kredi kullanacak olan müşteri bu sigortayı istediği sigorta şirketinde yaptırabilir. Bankalar bu konuda müşterilerin kendi sigorta şirketleri ile çalışmaları konusunda baskı yapamayacaklar.