18-30 yaş arası dikkat! AFAD 215 sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alacak işte o iller

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yayımlanan son ilana göre toplamda 215 sözleşmeli personel alım ilanı yapılacağı öğrenildi.
18-30 yaş arası dikkat! AFAD 215 sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alacak işte o iller

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan son ilana göre toplamda 32 ilde arama ve kurtarma teknikeri alımı yapılacağı öğrenildi. Bu kapsamda başvuru yapmak isteyen kişiler için 215 kişilik kadro hakkında merak edilen tüm detaylara bakanlık tarafından ilanın detaylarında yer verildi.

ALIM YAPILACAK OLAN İLLER BELLİ OLDU!

Arama ve kurtarma teknisyeni olarak yapılacak olan alımlarda vatandaşlar tarafından araştırılan konularda hangi illerde alımların gerçekleştirileceği konusu bulunmaktaydı. Bakanlık tarafından yayımlanan ilana göre alımların gerçekleştirileceği iller şu şekilde verildi;

screenshot-11-002.png

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Yukarıda illerin yayımlandığı ilana göre başvuru yapmak isteyen kişiler için gerekli olan detaylar şu şekilde verildi;

Genel Şartlar

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
 • Erkek adaylar için uygulama ve sözlü sınav tarihlerinde askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak. (17.10.1994 tarihinde veya sonrasında doğmuş olmak.)
 • Son başvuru tarihi itibarıyla en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 • Tartılma ve ölçülme çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.60 metre, en fazla 1.90 metre; kadınlarda ise en az 1.55 metre, en fazla 1.80 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg'dan fazla fark olmamak.
 • Fiziksel, ruhsal, görsel ve işitsel engelli olmamak.
 • Her türlü coğrafyada, fiziki koşulda ve iklim şartında arama ve kurtarma görevini yapmaya, her türlü vasıta ile seyahat etmeye herhangi bir engeli olmamak.
 • Süresi içinde ve usulüne uygun olarak giriş sınavına başvuruda bulunmuş olmak.
 • Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumu için başvuruda bulunabilecektir.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak ya da kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmenin herhangi bir nedenle feshedilmesi halinde son başvuru tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak.

Özel Şartlar

Ortaöğretim Mezunları

a) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Bilişim Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Harita-Tapu-Kadastro; İnşaat Teknolojisi, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, Kimya Teknolojisi, Makine ve Tasarım Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Metalürji Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme, Ulaştırma Hizmetleri alanlarından veya bunlara denkliği kabul edilen alanlardan mezun olmak.

b) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

Önlisans Mezunları

a) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olmak kaydıyla; ön lisans düzeyinde öğretim veren kurumların "Acil Durum ve Afet Yönetimi" veya "Sivil Savunma ve İtfaiyecilik" programları ile bunlara denkliği kabul edilen programlarından mezun olmak.

b) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Yukarıda verilen şartları sağlayarak alımın yapılacağı kadroya başvuru yapmak isteyen kişilerin 09 Ekim 2023 saat 10:00 - 17 Ekim 2023 saat 17:00 arasında e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım üzerinden başvuru işlemlerini kolay bir şekilde sağlayabileceği ifade edildi.