Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik imzalar! Resmi Gazete ile yeni kararlar açıklandı

10 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete ile son derece önemli Cumhurbaşkanı kararları yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni OHAL kararları ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleri uygulamaya alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik imzalar! Resmi Gazete ile yeni kararlar açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik imzalar! Resmi Gazete ile yeni kararlar açıklandı - 10 Mart 2023 Tarihli ve 32128 Sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan yeni Cumhurbaşkanı kararları yürürlüğe alındı. Alınan  kararlar kapsamında OHAL ilan edilen illere yönelik yeni tedbir ve desteklerde hayata geçirilmiş oldu. 

Yine vatandaşların kredi borçları için de yeni düzenlemeye gidilirken OHAL ilan edilen illerde yaşayan kişilerin kredi borçları için bir erteleme haberi daha geldi. Milli Emlak Genel Tebliği kapsamında ise bölgede yer alan ecrimisil ödemeleri başta olmak üzere hazine taşınmazları için de yeni düzenlemeye gidildi. 

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 132)

Yayımlanan tebliğ kapsamında OHAL ilan edilen 11 il ve Sivas'ın Gürün ilçesi için avans ödemeleri, sanayi siciline ilişkin süreler ile esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları ve kooperatifler hakkında yeni düzenlemeler yapıldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik imzalar! Resmi Gazete ile yeni kararlar açıklandı

Olağanüstü Hal Kapsamında Deprem Sebebiyle Yerleşim Yerini Değiştiren Kişilerin Haklarının Korunmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 133)

Yayımlanan bir diğer Cumhurbaşkanı kararı ile ise deprem bölgesinde yaşanan deprem felaketi nedeni ile başka yerlere göç eden kişilerin haklarının korunması amaçlandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik imzalar! Resmi Gazete ile yeni kararlar açıklandı

6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Zarar Gören Bazı İllerdeki Tarımsal Üreticilerin, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Kararlar Kapsamındaki Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair 21/2/2023 Tarihli ve 6816 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6920)

Deprem nedeni ile afet bölgesi ilan edilen 11 ilde yaşayan kişilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koop. üzerinden kullanmış oldukları kredi borçları ertelendi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik imzalar! Resmi Gazete ile yeni kararlar açıklandı

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 414)

127 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Alımları, Alacakları ve Sosyal Tesislerine İlişkin Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında; 6/2/2023 tarihinde yaşanan depremler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa İlleri ile Sivas İlinin Gürün İlçesindeki Hazine taşınmazlarına ilişkin olarak olağanüstü hal süresince sözleşmeye istinaden tahsil edilmesi gereken satış, ön izin, irtifak hakkı, kullanma izni, kira bedelleri, hasılat payları ve benzeri bedeller ile ecrimisillerin olağanüstü hal süresince ertelenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş oldu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik imzalar! Resmi Gazete ile yeni kararlar açıklandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısı ve diğer tüm Cumhurbaşkanı kararları için BURAYI TIKLAYABİLİRSİNİZ...

Söz konusu kararlar bugün itibari ile yürürlüğe alınırken yeni düzenlemeler ile vatandaşların desteklenmesi amaçlandı.