İçişleri Bakanlığından Resmi Araçlara Sıkı Denetim Uyarısı

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, trafikte yaşanılan kazaların önüne geçebilmek için resmi taşıtlara ayrıcalık tanınmadan sıkı denetim yapılacağı bilgisi verildi.
İçişleri Bakanlığından Resmi Araçlara Sıkı Denetim Uyarısı

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, trafikte yaşanılan kazaların önüne geçebilmek için resmi taşıtlara ayrıcalık tanınmadan sıkı denetim yapılacağı bilgisi verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile resmi taşıt ve sürücüleri, trafikte sıkı denetim altına alınacak.

Resmi plakalı araçlara da herhangi bir ayrıcalık tanınmadan kontrol edilecek ve "resmi taşıt denetleme formu" düzenlenerek aracın bağlı olduğu birime gönderilecek.

Trafik kazalarına karışma oranlarının azaltılması amacıyla denetimlerin artırılacağı ifade edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve 81 ildeki valiliklere gönderilen "Resmi Taşıt Denetimleri" konulu genelgede, kurumlardaki resmi taşıt sayısının her geçen gün arttığı bildirerek, trafik kazalarına karışma oranının azaltılması hedeflendiğini açıklandı.

Bu konu ile, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Kişisel Sorumluluk ve Zarar" başlıklı 12'nci maddesine de değinilen genelgede; "Devlet memurları, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar. Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır" ifadeleri yer aldı.

Devlet malı olan resmi taşıtların konunun idari ve adli boyutunun da bulunduğu belirtilen genelgede, resmi taşıt sürücülerinin kural ihlallerinin önüne geçilmesi gerektiği belirtildi.

Düzenlenen genelgede, yıl içerisinde yapılan denetlemelerin sayısının ve içeriklerinin artırılacağı bilgisine yer verildi. Genelgede, tüm kamu kurum ve kuruluşlarından, gerekli tedbirlerin alınması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesi istendi.

Yapılan denetlemeler sırasında, resmi taşıt ve sürücülerine ayrıcalık tanınmadan kontrol edileceği de genelgede ön planda yer alan bilgiler arasında yer alıyor.

Trafik polisi ve jandarma trafik ekiplerince yapılan kontrollerde her resmi taşıt için görev emrinin olup olmadığı, nereye gideceği, belirtilen güzergahta yer alıp almadığı, görevli personelin araçta bulunup bulunmadığı, aracın camı ve ilgili yerlerde gerekli yazıların olup olmadığını sorgulayan "resmi taşıt denetleme formu" düzenleniyor.

Tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için düzenlenen formun bir nüshası, aracın kayıtlı olduğu kuruluşun o ildeki en büyük amirine, diğeri ise mahallin en büyük mülki idare amirine gönderilecek.