İnşaat Sektörünün En Önemli Sorunu: İş Kazaları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mazhar Yıldırımhan, sektörlere göre iş sağlığı ve güvenliğini değerlendirdi.
İnşaat Sektörünün En Önemli Sorunu: İş Kazaları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mazhar Yıldırımhan, sektörlere göre iş sağlığı ve güvenliğini değerlendirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mazhar Yıldırımhan, Tüm sektörlerde iş sağlığı ve güvenliğine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, kazaların büyük bir bölümünün inşaat sektöründe olduğu belirtti.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda gereken önlemlerin alınmamasından kaynaklı meslek hastalıklarının meydana geldiğini ve bu durumun yıllık 70 milyar lira maliyeti olduğunu vurgulayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mazhar Yıldırımhan; "İş kazalarının büyük bölümü inşaat sektöründe meydana geliyor. Biz inşaat sektörü üzerinden tüm sektörlere dikkati çekiyoruz. Ölümlü iş kazalarında hedefimiz sıfır. Hiçbir insanımızın iş sağlığı ve güvenliği konusundaki eksikliklerden kaynaklı ölmesini, yaralanmasını istemiyoruz.

Önleyici tedbirlerimizin mutlaka alınması gerekir. İş sağlığı ve güvenliği konusunda alınmayan tedbirlerden veya meslek hastalıklarından dolayı her yıl ortaya çıkan maliyet yaklaşık 70 milyar lira. Bu, gayri safi milli hasıla içinde büyük bir yük” olduğunu söyledi.

3 Ay sigortasızlık Süresi 10 Güne Düşürüldü

Çalışma hayatına milli seferberlik programı ile üç ay sigortasızlık şartının uzun bir süreç olduğunu, eleman bulmakta zorlanıldığını ve 10 güne indirilen sigortasızlık süreci için açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mazhar Yıldırımhan; İş dünyasından '3 ay sigortasızlık uzun bir süre, eleman bulmakta zorlanıyoruz' şeklinde talep geldi ve bu süre 10 güne indirildi. Yani 10 gün sigortasız olan bir elemanın bir iş yerinde istihdamı söz konusu olduğunda yine bu teşviklerden istifade edecek.

Yalnız burada şuna dikkat çekmek istiyorum; aynı iş yerinden bir kişiyi işten çıkarıp yeniden işe almak kesinlikle söz konusu olamayacak. Bir de işveren 31 Aralık tarihi itibarıyla kaç kişi çalıştırıyorsa onun altına inme imkanı yok" dedi.