'Kentlerin Yenilenmesi Artık Bir Zorunluluk'

Başkan Yöndem İzmir'de son zamanlarda meydana gelen depremleri de baz alarak kentlerin yenilenmesinin gerekliliği ile ilgili bir takım açıklamalarda bulundu.
'Kentlerin Yenilenmesi Artık Bir Zorunluluk'

Başkan Yöndem İzmir'de son zamanlarda meydana gelen depremleri de baz alarak kentlerin yenilenmesinin gerekliliği ile ilgili bir takım açıklamalarda bulundu.

KESİAD Başkanı Zeki Yöndem art arda gelen Ege Bölgesi’ndeki depremlere dkkat çekti.Yetkililere seslenen Başkan Yöndem en hızlı şekilde Kent Dönüşüm Yasası’nın uygulanması gerektiği mecburiyetini hatırlattı.

Ege Bölgesi’nde meydana gelen hissedilen depremler dışında artçı depremlerin sayısının da çok olması gözleri tekrar Kentsel Dönüşüm Yasası’na çekti. Bölgedeki son depremlerin insanlarda iyi panik havası yaratması ve insanların deprem anında can havliyle sokaklara dökülmesi endişeleri iyice arttırdı. Özellikle eski yapıların depreme ne kadar hazır olduğu ile ilgili uzmanlar tartışmaya başladılar. Konuyla ilgili olarak Kemalpaşa Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Zeki Yöndem, yetkililerin yasayı en kısa zaman da birebir uygulamaya geçirmelerinin elzem olduğunu, bölgedeki bir çok binanın ekonomik süresini tamamladığını belirtti.

'Kentlerin Yenilenmesi Artık Bir Zorunluluk'

Deprem yıkıcı etkisinden söz eden Başkan Yöndem, ülkenin birçok yerinde yasanın suistimal edildiğini, binaların bu haliyle bazı vergilerden ve harçlardan muaf olması sebebiyle sadece yenilendiğini söyledi. Şiddetli bir depremde binaların buna dayanamayacağını en kısa sürede bölgenin daha modern ve daha sağlıklı yapılarla donatılması gerektiğini belirtti. Özellikle İzmir’de yapılaşmanın 70’li yıllardaki apartman tipi yapılaşma ile başladığı ve eski yapılar dozerlerle yıkılarak bitişik biçimde olan yüzlerce apartmanın dikildiğini söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin Kadifekale, Uzundere gibi alanlarda çalışmalar yürüttüğünü belirten Yöndem, yasaya uygun çalışmaların en kısa zamanda daha da hızlandırılması gerektiğini belirtti.

Kentsel Dönüşüm Yasası, 2012 yılında kabul edilmiş olmakla beraber 2 aşamalı bir dönüşümü kapsar. 1.si devletin riskli alan ettiği yerlerin dönüşümü, 2.si ise insanların binalarının riskli olup olmadığını düşüncesinden yola çıkarak binalarını kontrol ettirerek bunun sonucunda dönüşüm işlemlerine başvurmalarıdır. Özellikle 1999 depremi öncesi yapılan binalar teknolojik ve risk anlamında geride oldukları düşünülürse kentsel dönüşümün yapılmasının ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkmaktadır.