KPSS'den 60 puan alanlar dikkat! Kamuya memur alımları başladı

Muğla Belediyesi tarafından yayımlanan son ilana göre itfaiye eri ve zabıta memuru alımı yapılacağı öğrenildi.
KPSS'den 60 puan alanlar dikkat! Kamuya memur alımları başladı

Kamuda çalışmak isteyenler dikkat! Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan son ilanlara göre zabıta memuru ve itfaiye eri alımlarının yapılacağı öğrenildi. Belirlenen kadrolara başvuru yapmak isteyen kişiler için gerekli olan başvuru şartları ve detaylarının belirlendiği ifade edildi.

BELEDİYEYE MEMUR ALIMLARI BAŞLADI!

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan ilanlara göre alınacak olan kadrolar için belirlenen nitelikler şu şekilde verildi;

screenshot-1.png

BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU!

Genel Başvuru Şartları

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak gerekmektedir.

Özel Başvuru Şartları

 • İlan edilen itfaiye eri ve zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
 • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye
 • İtfaiye Yönetmeliği'nin 15/A maddesi ve Belediye Zabıta Yönetmeliği'nin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, itfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak.
 • Adayların boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.
 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adaylar için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
 • 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) veya en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak gerekmektedir.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Yukarıda verilen kadrolar için adayların 04-05-06-07 Aralık 2023 tarihlerinde 08.30-17.30 saatleri arasında başvuru işlemlerinin belediyeye giderek başvuru işlemlerini tamamlayabilecekleri öğrenildi.

Haber Editörü