MEB, sözleşmeli öğretmen yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında KPSS puanı ve mülakat puanı düzenlemesi yapıldı.
MEB, sözleşmeli öğretmen yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından toplanan son kabine toplantısın ardından yapılan açıklamada 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağı ilan edilmişti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yapmış olduğu açıklama ile kontenjan dağılımlarını duyurmuştu. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması hakkında yeni karar Resmi Gazete ile yayımlandı.

Millî Eğitim Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 3/8/2016 tarihli ve 29790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(5) Sözlü sınav başarı puanı KPSS puanının %50’si ile sözlü sınavdan alınan puanın %50’si alınarak belirlenir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sözlü sınav” ibaresinden sonra gelmek üzere “başarı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Yayımlanan yeni yönetmelik kapsamında 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında alınacak öğretmenlerin sözlü sınav başarı puanı KPSS puanının yüzde 50'si ve sözlü sınav puanının yüzde 50'si olarak hesaplanacak.

Genel Yayın Yönetmeni