Memur olmak isteyenlere belediyeden büyük fırsat! 45 personel alımı için başvuru ekranı açıldı

Ankara Çankaya Belediyesi tarafından yayımlanan personel alım ilanına göre toplamda 45 memur alımının yapılacağı öğrenildi.
Memur olmak isteyenlere belediyeden büyük fırsat! 45 personel alımı için başvuru ekranı açıldı

Geçtiğimiz günlerde Çankaya Belediyesi tarafından yayımlanan personel alım ilanına göre toplamda 45 memur alımının yapılacağı öğrenildi. Başvuru yapmak isteyen kişiler için gerekli olan şartların ve detayların ise belli olduğu ifade edildi.

ÇANKAYA BELEDİYESİ 45 MEMUR ALIMI YAPACAK!

Konu ile ilgili Ankara Çankaya Belediyesi tarafından yapılacak olan alımlarda kadrolar şu şekilde verildi;

screenshot-99-002.png

screenshot-100-001.png

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Yukarıda verilen kadrolara katılmak için sağlanması gereken genel ve özel başvuru şartları şu şekilde verildi;

1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen boş memur ve zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak gerekmektedir.

2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a) İlan edilen unvanlar için, mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Lisans 2022-KPSSP3 ve Önlisans 2022-KPSSP93 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için, sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

d) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce başvuru esnasında yapılacaktır.

e) Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekmektedir.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Çankaya Belediyesi üzerinden 23.10.2023-27.10.2023 tarihleri arasında başvuruların alınacağını ifade eden belediye, başvuru işlemlerinin mesai saatleri içerisinde yapılması gerekmektedir.